Jaktetik

Jaktetik


Som man sår får man skörda...


Etik & moral


 

Vid all jakt skall hög etik och moral hållas. Detta för att dels kunna försvara vårt fantastiska intresse, hobby och livsstil genemot dom som inte förstår varför.


Av den anledningen är det vår skyldighet att som seriösa jägare och hundförare att respektera det vilt och natur vi möter.


Vi skall värna om traditioner och viltet skall hanteras med vördnad och respekt från sin födsel till vår mattallrik.


Genom att ta några extra minuter till att tex hornblåsa igång jakten till att ta stämningsfulla bilder på det fällda viltet i en trevlig miljö ger jakten ett äkta mervärde.


Den jägare som inte kan förstå och ta till sig dessa enkla små regler och traditioner bör  överväga att byta sin fritidssysselsättning till något annat än jakt.


Vi som ändock tycker att vi lever upp till ovan skall även se till att vår jägarkollega bredvid gör det och om så inte är fallet så skall vi ta oss tid att lära honom/henne detta så fort som möjligt.


Alla jägare i vårt jaktlag är  och skall alltid vara aktsamma mot vilt och natur.


Jaktguiden har 100 % tystnadsplikt gentemot våra kunder och gällande vad vi utför hos respektive kund.


Jägarna jagar på ett sätt så att viltet aldrig utsätts för onödigt lidande utan väntar tålmodigt på rätt tillfälle och under rätt förutsättningar.


Jägarna tar alltid rätt på det fällda viltet och visar viltet all respekt och vördnad som en jägare skall.


Jägarna hos oss tullar aldrig på säkerheten. Säkerhet är ett utav våra ledord.


Som jägare blir man aldrig fullärd utan vi  tar dagligen till oss nya erfarenheter och meriter för att sedan kunna sätta in dom i praktiken.


Jägarna  deltar aktivt i olika utbildningar inom eftersök, jakt, skytte, viltförvaltning för att hela tiden ligga steget före.


Vi tränar våra hundar  regelbundet på klövvilt för att klara dom situationer dom kan sättas inför.Var noga med att kontrollera att viltet du får framför dig verkligen är tillåtet för dagen. Ha alltid dagens jakt PM i fickan. Alla jaktlag och klubbar med seriösa jägare och självaktning delar ut detta vid jaktdagens början.

Ha gärna en handkikare med dig om du skall stå på pass! Att observera saker genom kikarsiktet är absolut inte tillåtet.

Lägg tid och energi på en bra och stadig middag så alla hinner ladda upp med nya friska krafter för nästa såt.

Starkare drycker tar man när jakten är slut och man inte skall köra någonstans.

"Hunting isn´t something i do, its a part of who i am"


Copyright  © All Rights Reserved  by jaktguide.se