Säkerhet

SäkerhetenSäkerhet1. Respekt för jaktkamraternas liv och lem visar man genom att hantera det egna vapnet med tillförsikt.


2. Hantera alltid ett vapen som det vore laddat. Detta är en huvudregel när det gäller vapenhantering.


3. Rör aldrig andras vapen utan tillstånd. Bär alltid vapnet på ett sådant sätt så att du har full kontroll över vart mynningen pekar.


4. Rikta aldrig ett vapen mot en människa.


5. Bär alltid ett vapen med ett stadigt grepp. Ställ aldrig ifrån dig vapnet så att det kan falla.


6. Ha alltid vapnet säkrat till dess att du skall skjuta. Osäkra inte i tid och otid.


7. Vapen får endast laddas på jaktguidens order alt på respektive skjutplats. Patron ur göres omedelbart efter jakten är avbruten.


8. Drevkarlar laddar när jaktledaren ger tillstånd till detta. Patron ur göres omedelbart efter att jakten är avbruten.


9.  I sällskap bärs hagelvapen brutna och ett kulvapen utan spänd slagfjäder alt slutstycket utdraget.


10. Innan skott överhuvudtaget avlossas skall du ha klart för dig vad du tänker skjuta på och mot. Skjut endast om skottfältet är rent och skjutriktningen ofarlig för andra. Tänk på drevkedjan.


11. Undvik att skjuta mot plana, hårda ytor eller mot vattenyta. Tänk på faran med rikoschetter. Eftersträva alltid ett kulfång.


12. När skott hörts skall radion slås på.


13. Var uppmärksam på utlåtande över radion om ev påskjutna djur.


14. Jaktpassen får inte lämnas förrän på order utav jaktledaren eller utav någon annan utsedd person.


15. Kontakta alltid jaktledaren efter en påskjutning oavsett om djuret ligger eller ej.


16. Om det inte lägger sig, registrera djuret och dess uppförande, skottplats samt djurets färdväg. Märk upp skottplatsen så fort som möjligt med något du har i fickorna eller ryggsäcken, gärna med ett färgband. Ni får dock inte under några omständigheter göra ett eget efterföljande för att försöka hitta skottplats etc.


Alltid slutstycket utdraget vid paus och magasinet tomt eller urtaget.

Hagelvapen eller brytvapen över lag skall vara just brutna när man inte jagar!

Slutstycket utdraget och pipan i ofarlig riktning. Automater och pumpar skall hållas med patronöppning öppen!

Alltid säkrad eller ej uppspänd tills sekunden innan man avger eld.

"Hunting isn´t something i do, its a part of who i am"


Copyright  © All Rights Reserved  by jaktguide.se