PS OUTDOOR AB

PS OUTDOOR AB

Tidigare PS Jaktguiden

PS Outdoor AB är ett konsultföretag som bland annat har hjälpt skandinaviska affärskedjor med produktutveckling och marknadsföring inom affärsområdena jakt, fiske, vildmark, häst & hund sedan 2010. 

Vi har byggt upp ett stort leverantörsnätverk över stora delar av världen sedan många år och inom dom flesta områdena.

Vi är tillika hängivna jägare och skyttar vilket bidrar till att vi vet vad vi söker och vilka krav som ställs på produkterna som skall distrubueras.

----------------------------------------------------------------------------------------------

PS Outdoor AB is a consulting company that, among other things, has helped Scandinavian business chains with product development and marketing in the business areas of hunting, fishing, wilderness, horse & dog since 2010.

We have built up a large supplier network over large parts of the world for many years and in most areas.

We are also dedicated hunters and shooters, which helps us know what we are looking for and what requirements are placed on the products to be distributed.

Vi besöker dom flesta större mässor runt om i världen i vår jakt på dom perfekta produkterna till jägare, skyttar och folk som vill vara outdoor.

Vi skriver även artiklar till olika uppdragsgivare och håller såklart våra kunder uppdaterade om vad vi hittar och ser på dom olika mässorna som vi besöker via vår instagram kanal.

---------------------------------------------

We visit most major fairs around the world in our search for the perfect products for hunters, shooters and people who want to be outdoors.

We also write articles for various clients and of course keep our customers updated on what we find and see at the various fairs we visit via our Instagram channel.